Složení MěR KSČM v Lysé

předseda: Ing. David Kváč

místopředseda: Stanislav Ježek

členové: František Světlý

             Ing. Vladimír Dědek

             Tomáš Fišar

             Karel Hronec

Zastupitel KSČM: Ing. David Kváč

Zastupitel bezpartajní za KSČM: Ing. Petr Gregor


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležité odkazy:

 

 

 

 

  • KSČM Sadská

 

Lysá KSČMLysá aktuality

Lysá aktuality

Prohlášení KSČM k současné situaci na radnici

(26.10.2015)

 

Z pozice KSČM se tento stav velice obtížně komentuje. Již před rokem jsme avizovali, že „změna“ proklamovaná Kulturně! před volbami, přijde vniveč již tím, že se tento volební subjekt, pouze místního významu, spojil s ODS  a stáhl do marasmu i některé další subjekty s pouhým jedním mandátem. Od samého počátku jsme věděli, že to fungovat nemůže. Již tehdy uvrhla tato koalice voliče KSČM (cca 10 % legitimních občanů města a společnosti) na vedlejší kolej a porušila tak základní princip demokracie- paritní zastoupení volebních subjektů ve vedení města. Bez ohledu na tuto skutečnost dosáhli naši zástupci mnohé, to co nikdo z koalice nedokázal, zajistit na kraji možnost zahájení přípravy výstavby obchvatu (smlouva) a zachránit alespoň možnost výstavby nového domova důchodců v budoucnosti, získat 45 000,- z fondu hejtmana na dětské sportovní prvky a podpořila další významné projekty, které povedou k dalšímu rozvoje města a zlepšování života jeho občanů. Již v únoru t.r. jsme podávali  návrh na odstoupení starosty města.

 

Proto jsme dnes svědky rozpadu stávající koalice a doslova divadelního představení, na kterém prodělají zejména diváci- občané města. V rámci jednání jsme nabídli zbytkové koalici dle našeho názoru významný potenciál v zájmu skutečné a nejen proklamované „změny ve vedení města“. Zcela nezištně jsme nabídli řešení situace, kde bychom nesehráli takovou úlohu, která nám bezesporu v demokratické společnosti patří a byli jsme připraveni obětovat i oprávněné ambice. Navrhli jsme již před třemi týdny, jak by mělo vypadat složení nového vedení radnice. Ze zcela pragmatického hlediska jsme považovali za účelné, aby město nově řídil pan Ing. Karel Otava, dlouholetý pracovník na ústředních orgánech dopravy, člen ČSSD, mající úzký kontakt na hejtmana kraje a příslušná ministerstva a fondy.  Přitom jsme navrhovali do vedení města zástupce všech volebních subjektů a z toho důvodu i úpravu jednacího řádu rady města a nechtěli jsme, na rozdíl od nich, vylučovat z další činnosti ostatní stávající členy ve vedení města, ale předpokládali jsme, že většina z nich bude pokračovat v dosavadních funkcích. Bohužel, tento návrh neprošel se zdůvodněním, že pan Otava je  pro ostatní volební subjekty jako je Kulturně, ANO, KDU-ČSL starý a  z tohoto hlediska nepřijatelný. Momentálně nemá mandát a protože při volbách získal méně hlasů než paní Chloupková. Zdůvodnění proč tomu tak bylo, však nikdo nebere vážně, prostě se to právě hodí.

 

Současně jsme vyslechli mnoho nesmyslů, proč nemůže zástupce KSČM být ve vedení města až po žalovatelné urážky a to od lidí, kteří před zinscenovaným převratem v roce 1989 byli dokonce v nomenklatuře krajského výboru KSČ.  Bohužel s antikomunizmem se bojuje velice těžko, když je odsouzeníhodnými metodami propagován prakticky ve všech médiích vč. veřejnoprávní televize, a to,  každý den.

 

Jen pro zajímavost: Vymezování se proti kterékoliv skupině obyvatel mělo vždy špatné následky. Viz katolíci proti evangelíkům; nacisti proti židům; Islamisté proti ostatním vírám; běloši proti černochům atd.

 

 

 

Přes tyto urážlivé výroky jsme navrhovali i kompromisní řešení, nejen pragmatické, ale které by současně odráželo i skutečné výsledky voleb v říjnu 2014. Ale současná sebestředná zbytková koalice neslyší naprosto na nic, pouze řeší, jak si rozdají, hlavně Ti mladí, nezkušení, funkce a to i za cenu, že si funkcemi podplatí a zajistí loajalitu u některých volebních subjektů.

 

Je to tragédie pro celé město a jeho budoucí rozvoj, zbytková koalice není o nic lepší, než  ODS a jeho spřátelené volební subjekty. Navíc doposud prokázali spíše neschopnost řídit město a řešit jeho současné hlavní problémy a pravděpodobně se dostali některými slušně řečeno nestandardními postupy i do dalších problémů, které budou prozatím posuzovat pouze Finanční a Kontrolní výbor, ale v budoucnu třeba i jiné orgány.

 

 

 

 

autor: MěR KSČM Lysá nad Labem
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena