Složení MěR KSČM v Lysé

předseda: Ing. David Kváč

místopředseda: Stanislav Ježek

členové: František Světlý

             Ing. Vladimír Dědek

             Tomáš Fišar

             Karel Hronec

Zastupitel KSČM: Ing. David Kváč

Zastupitel bezpartajní za KSČM: Ing. Petr Gregor


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležité odkazy:

 

 

 

 

  • KSČM Sadská

 

Lysá KSČMLysá aktuality

Lysá aktuality

Volby 2014

(14.8.2014)  

Vážení spoluobčané,


jak jste již zjistili, komunální podzimní volby se blíží, lhůta pro podání kandidátek stran a hnutí skončila, ještě lze upravovat pořadí kandidátů na kandidátkách. Již se Vám možná dostaly do rukou i některé propagační materiály. Tak jak to bývá již v této republice obvyklé a možná, že jste si již zvykli, že dostanete do schránek vyhodnocení některých volebních subjektů, která jsou naprosto zkreslená, nepravdivá, či zcela lživá a nebo jejich představy do budoucna, které nejsou nové, ale nedostaly v minulosti podporu vedoucí koalice. Jako první jsem zachytil např. „Proč volit nezávislé“ od MOP a Naše Lysá“. Nejdříve je třeba sdělit, že nezávislý není nikdo, může být jen nestraník. Vysoká závislost jejich zástupců v minulém období na ODS byla patrná ve všech směrech. Minulé a předcházející volební období, začínající v roce 2006 ukázalo, že právě zástupci MOP a Naše Lysá se zpronevěřili svému schválenému programu a stali se fakticky ODS „C“ a ODS „D“. Z původních 25 bodů programu, později zúžených na cca 10 nebylo z hlavních bodů splněno nic a ostatní v několika málo případech pouze částečně. Pro občany velké zklamání, zejména z MOP.

Ani bych to nemusel rozebírat podrobně, stačilo by, kdyby si každý z Vás vzal do rukou, co tyto subjekty před 8 roky, resp. 4 roky slibovaly a jaký je výsledek. To co píší o Průmyslové komunikaci je úplný nesmysl, realizace této komunikace pouze pomohla několika soukromníkům v jejich podnikání, zhodnotila jejich pozemky, pro zlepšení dopravy posloužila pouze minimálně, hlavní tahy zůstaly přetíženy i nadále a jejich kvalita se neustále zhoršuje a provoz komplikuje, vč. života a bezpečnosti lyských občanů. Na rekonstrukci Masyrykovy ulice a na rekonstrukci nám. B. Hrozného, parkoviště u zámku a části ul. Komenského se opravdu spolu s ODS nesmazatelně tyto subjekty podepsaly, což občané kritizují dodnes a přitom jen na těchto komunikacích a inženýrských sítích se prakticky zbytečně promrhalo cca 40 mil. Kč, za které by dnes mohly být třeba vykoupeny pozemky pro 2. etapu obchvatu. Tím, že není obchvat dokončen, tak se v zatížení zejména Jedličkovy a Poděbradovy ul., resp. Sojovické prakticky nic nezměnilo, což mnoho občanů štve. Jedinou pravdou je, že opravit všechny komunikace vč. inženýrských sítí nejde opravdu v krátkém časovém úseku. Že opravy ulic a komunikací jsou v rukou totalitní většiny, je také bohužel pravdou a poslední opravy chodníků byly např. diktovány osobními zájmy, nikoliv skutečnými potřebami, mezi něž patří i bezpečnostní hledisko, o čemž se mohli občané i přesvědčit sami.

Pokud bych byl shovívavý, tak pouze za předpokladu, že by rekonstrukce komunikací k něčemu byly, kdyby zlepšily dopravní obslužnost, byly efektivní jak z hlediska výstavby nebo údržby a provozu. Opak je bohužel pravdou. Parkovací možnosti v centru města se snížily, a to podstatně.

Společenská výstavba je opravdu závislá většinou na vnějších zdrojích, pokud se o ni pokusili opoziční zastupitelé, když o to vedoucí koalice neměla valný zájem, tak jejich iniciativa byla zpochybňována a záměrně komplikována, viz např. dovýstvba obchvatu nebo výstavba Domova pro seniory a o pozitivní atmosféru jim nikdy nešlo, většinou odsouhlasovali vše, co navrhla ODS, ke všemu negativnímu se vždy připojovala i zástupkyně za ČSSD a důvody jsou občanům známy. Vedení města dělá vše proto, aby se tyto pro občany tak významné stavby spíše neuskutečnily, než ano. Jako členové totalitní koalice zástupci těchto hnutí nepodpořili návrhy na vyhodnocení plnění rozhodujících koncepčních materiálů města jako je Strategický plán rozvoje a Komunitní plán. Radní nebyli schopni ani za tři roky realizovat oprávněný požadavek Svazu postižených občanů o přemístění lavičky u restaurace „U Bílé labutě“ k zastávce BUS o cca 30 m. Jak mohly potom řešit efektivně další důležitější stavby a rekonstrukce? Nelze objektivně kritizovat vše, i když prakticky jakákoliv výstavba byla doprovázena značnými vícepracemi, přesahujícími zákonný rámec. Mezi potřebné lze zařadit např. rekonstrukci ČOV, i když s výhradami při postupu realizace a nebo stadionu u školy J.A.Komenského, příp. pod nátlakem opozice provedené stavby MŠ. Bylo by také zarážející, kdyby radnice neprováděla údržbu objektů, kde je zřizovatelem a nebo údržbu dalšího majetku, zejména bytového fondu. Roční obrat města je více jak 0,4 mld Kč.

Opozice nebyla nikdy nekonstruktivní, natož účelově nikdy nekritizovala bez vlastních návrhů řešení. Faktem je pouze to, že totalitní radniční koalice opoziční návrhy ze zásady nepřijímala bez ohledu na jejich opodstatněnost. Zastupitelé za MOP a Naše Lysá Vás pokrytecky informují, že fandili každému dobrému nápadu, i když nevzešel z jejich hlav a mohl být pro město přínosem. Občané se o tom, že toto tvrzení není pravda, mohou kdykoliv přesvědčit, bohužel ne v zápisech z jednání ZM, ale pracně v audiozáznamech. Podrobné zápisy byly totalitní koalicí zavrhnuty a věděli asi proč. Nepravdy by bývaly vypluly jednoduše na povrch, proč to pro občany nekomplikovat a zahalit informovanost do tajemného hávu. Totéž jsou záznamy televize Manola, komentované zpracovatelem, nikoliv prezentováním autentických projevů. Ty by také ukázaly pravdu, která bohužel nezvítězila nad nepravdami a nenávistí k opozici. Za zmínku stojí skutečnost, že několikrát jsem předložil ke schválení etický kodex zastupitele, ale vedoucí koalice jej odmítla, vč. zástupců MOP a Naše Lysá a věděli asi proč, neslučovalo se to s jejich amorálními postupy.

Za pozornost jistě stojí hodnocení pana starosty a jak si MOP a NL fandí, že tento starosta byl uveden do funkce jejich zásluhou. Pokud ano, tak by se měly tyto volební subjekty stydět. Opak je pravdou, pan starosta je nekomunikativní, sebestředný a vysoce ješitný člověk, opájející se mocí. Ke cti mu patří skutečnost, že se k těmto vlastnostem sám přiznal a podle pamětníků, spolužáků, je měl odjakživa.

Občané, nechť máte šťastnou ruku a při volbách si vyberete mezi patolízalstvím, kolaborací a pokrytectvím a nebo mezi skutečným zájmem o rozvoj kvality života občanů ve městě. Příští zastupitelstva to nebudou mít lehké. Výrazný příliv financí do rozpočtu rozhodně nebude a je co napravovat.

Připravte se na to, že ODS, která je jinak v koncích, bude intrikovat a vytvoří si pro volby určitě svá B,C,D, E, možná i F, protože chce vládnout za každou cenu. Svůj vliv přelila i do MAS Polabí a regionu Polabí, kde hodlá pokračovat ve své doposud bohužel destruktivní činnosti a řada přisluhovačů se k nim připojila.

Před dokončením tohoto dílčího stanoviska jsem získal informaci o programu zelených. Nic nového, většinu těchto bodů jsem prosazoval jako zastupitel za KSČM v minulých obdobích. Pokud by však byla možná spolupráce v dalším období, nevidím důvod se jí z naší strany bránit. Spíše záleží na předpojatosti tohoto a dalších subjektů k zástupcům za KSČM, což rozvoji města a kvality života občanů rozhodně nepřispívá. Tam, kde se této předpojatosti zbavili, došlo k podstatnému rozvoji měst a obcí. Bude záležet na občanech, zda zvítězí vlastní rozum a nebo rozhodnou nepravdivé informace a fota na lesklém papíře a v barevném provedení.


 

autor: Ing. Petr Gregor, zastupitel za KSČM, bezpartijní
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena