Složení MěR KSČM v Lysé

předseda: Ing. David Kváč

místopředseda: Stanislav Ježek

členové: František Světlý

             Ing. Vladimír Dědek

             Tomáš Fišar

             Karel Hronec

Zastupitel KSČM: Ing. David Kváč

Zastupitel bezpartajní za KSČM: Ing. Petr Gregor


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležité odkazy:

 

 

 

 

  • KSČM Sadská

 

Lysá KSČMLysá aktuality

Lysá aktuality

Politické strany v Lysé nad Labem

(5.9.2014)

ODS-Pokud si udržíme úroveň, která zde byla, tak je to opravdu málo, podívejte se např. na srovnatelné Benátky nad Jizerou. Na co můžeme být pyšní bez porovnání srovnatelných údajů s jinými obdobnými městy, resp. městy s počtem obyvatel cca 10000,- je směšné a záleží, z jaké úrovně se hodnocení provedlo. Nejde jen o počet městských investic, ale o kvalitu prací, efektivnost staveb a jejich provozní náklady, to se bohužel nezdařilo a hlavní prioritní akce ze Strategického plánu rozvoje se neřešily a volební sliby, vyhlášené ODS již v roce 2002, naprosto nesplnily. Pokud bylo získáno nejvíce dotací, tak je otázka na co a zda-li byly vynaloženy efektivně. Zda-li vyrovnaný rozpočet nemusel být sanován zdroji, které se daly využít zcela jinak, např. výnosy z heren-hazardu, výnosy z pokut z radaru, ze zvýšení většiny poplatků a daní (vodné a stočné je vysoké téměř jako V Praze, poplatky za svoz odpadu), z prodeje městského majetku namísto jeho nákupu, z výsledků hospodářské činnosti, které by měly jít spíše na rekonstrukce a údržbu majetku apod. Patrná je  úmyslná absence dopravního generelu, který by jasně ukázal na diletantství v postupu při rekonstrukci komunikací ve městě. Ty jsou vylepšovány teprve po mnohaletých urgencích opozice.       Raději se rekonstruovalo pro potřeby kamarádů namísto rekonstrukce panelovek v centru města, zasažených provozem Výstaviště.  Nezaměstnanost je nejnižší ne kvůli zastupitelům ODS, ale proto, že město má výhodnou polohu a dobré dopravní spojení, zejména na Prahu, Nymburk a relativně i na Mladou Boleslav. Žádné z průmyslových zón nebyly rozšířeny, ani získána další pracovní místa. Nejvyšší zájem investorů a bezpečnost nedokážu posoudit, ale lze ji vyhodnotit na internetu a město rozhodně nepatří k těm s nejnižším bezpečnostním koeficientem a v objasněnosti trestné činnosti. Nejnižší poplatky možná, ale je otázkou z jaké úrovně se začínalo. Např. u vodného a stočného jsme srovnatelní s Prahou, což není příliš příznivé. Životní prostředí se příliš nezměnilo, rozhodující by měla být dostavba obchvatu a výstavba zeleně v západní části extravilánu města, kde se vedení města, pod vedením ODS, příliš iniciativně nechovalo nejen v posledním volebním období. Za posledních 12 let nepřibyl ve městě jediný park. Otevřenější městský úřad není zásluhou ODS, ale tlakem opozice, a to dlouhodobým, resp. ve směru zabezpečení transparentnosti všech jeho činností. Respekt na Kraji ODS rozhodně nemá, možná v některých institucích doposud ovládaných členy ODS. To se ukázalo, zejména při projednávání další spolupráce s Krajem na obnovení přípravy II. etapy obchvatu. Bez KSČM a KDU-ČSL by se nic v tomto směru nepohnulo. Stručně- jde o populisticko-pokrytecké bláboly a nepravdy.

Svobodní- bez programu, ale lze ji představit jako „B“ ODS, navazující na Lysá 2010 pod vedením pana Mgr. Minaříka, který byl součástí vedoucí totalitní radniční koalice, Tedy nic nového.

Naše Lysá- Až na několik detailů prakticky nic nového, jde o spojení s rozpadlým MOPem, navrhované základní akce v programu v minulém období prosazovala opozice, zástupci těchto subjektů hlasovali většinou proti těmto návrhům společně s vedoucí totalitní koalicí pod vedením ODS. Pokrytectví je slabé slovo a jde fakticky o ODS „C“ . Třeba se ale polepší.

Lysá v pohybu- Jde o zcela nový volební subjekt, s jeho programem jako doplňkovým k základním  rozvojovým programům města lze jen souhlasit a jeho záměry lze plně podporovat a na nich spolupracovat.

Změna pro Lysou- Jde také o nový subjekt se staronovou tváří v čele. Program zde není příliš podrobně popsán, ale minulost pod vedením ODS, Lysá 2010, Naše Lysá, MOP a ČSSD velice přesně. Očekáváme, že by se dalo s tímto subjektem spolupracovat, vedoucí politického hnutí byl v posledním volebním období v opozici spolu se zástupcem KSČM, nejdříve za TOP 09, později jako nezávislý.

Cesta městem- Jde o nový volební subjekt s převahou „zelených“. Jejich program jsme v minulém období prosazovali, pokud bych měly jako KSČM,  ve zlepšování životního prostředí spojence, nelze nic namítat. Určitou obavou je, aby nešlo o fanatické ekology, bylo vše řešeno se zdravým rozumem a na prvním místě byl člověk.

Kulturně!- program sdružení je na webu, to co je napsáno v Listech je pravdivé a zástupci kulturně byli konstruktivní opozicí v minulém období. Řešení, které navrhoval náš zástupce při projednávání rozvojových akcí, většinou zástupci sdružení podporovali a nebo naopak. Rádi bychom byli v koalici, která bude pokračovat zcela jiným stylem, než byla dosavadní totalita a rozhodně dokážeme rozumné akce podpořit a nalézt vzájemnou součinnost.

TOP 09- Nejde o nový subjekt, program rozvoje města byl v minulém období velmi podobný programu KSČM, se zástupcem TOP 09, později s nezávislým zastupitelem, byl náš zástupce v opozici v kontaktu a většinou měli shodné názory na projednávanou problematiku a navzájem se podporovali. Současní členové TOP 09 jsou prozatím nečitelní. Shodujeme se ale v tom, že není možné pokračovat v destruktivním jednání z minulého období, kdy si totalitní slepená koalice dělala,  co chtěla, bohužel i na úkor rozvoje města a kvality života jeho občanů. Byli bychom rádi, kdyby tomu ve vzájemné komunální spolupráci přes rozdílnost názorů na obecné politikum bylo jinak.

KDU-ČSL- Opět nejde o neznámý nový subjekt. V minulém období byl jediný zastupitel v opozici jako zastupitel KSČM. Spolupracovali zejména v oblasti projektů, týkajících se zlepšení životního prostředí  (dostavba obchvatu) a v sociální oblasti (komunitní plán, výstavba Domova pro seniory, výstavba bytů pro seniory s PS apod.), ale i v dalších důležitých otázkách rozvoje města. Spolupráci lze jen ocenit. Náš zastupitel se rád zúčastňuje besed KDU, které pořádá s občany každou 1. středu U Krále Václava. Na kandidátce jsou noví lidé, těžko odhadnout další spolupráci. Programy se však příliš neliší.

ČSSD- velice nečitelná strana. V minulém období byli zástupci rozděleni na dva tábory.  Místostarostka byla úzce propojena s totalitní koalicí, druhý zastupitel podporoval většinou opozici a hlasovali naprosto různě. Od nového vedení ČSSD si slibujeme, že bude hájit především sociální programy a zlepšování životního prostředí, tedy např. výstavbu Domova pro seniory, dostavbu II. etapy obchvatu. V novém programu má uvedeny akce, které prosazoval v minulém období (rekonstrukce muzea B. Hrozného, kanalizaci v Byšičkách a ve Dvorcích, využití domu prof. Jedličky, více prostředků na rekonstrukci škol, výtahu ve zdravotním středisku a pod.) a po mnoha urgencích prosadil zastupitel za KSČM ve spolupráci s některými opozičními zastupiteli. Pokud jejich realizaci podpoří i noví zástupci soc. demokracie, nelze nic namítat. Ostatní navrhované akce nelze jen podpořit, otázkou je, bude-li zcela nová příznivá komunikace mezi zastupiteli, jiná než v minulém totalitním období, kdy se jiné návrhy většinou nepřijímaly.

ANO 2011- program nebyl v Listech 9/2014 uveřejněn. Z hlediska složení kandidátky, obavy občanů jsou značné, zejména pokud je pravdou, že jsou na ní i fanatičtí ekologové, kteří v Lysé zmařili již několik staveb, které měly zlepšit životní prostředí nebo kvalitu života občanů ve městě. Ale třeba to bude v praxi jinak, budoucnost ukáže.

Občané by však měly přemýšlet komu dát hlas, zda planým a cíleným proklamacím a nebo skutečné práci pro ně a pro město.

autor: MěR KSČM Lysá nad Labem
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena