Složení MěR KSČM v Lysé

předseda: Ing. David Kváč

místopředseda: Stanislav Ježek

členové: František Světlý

             Ing. Vladimír Dědek

             Tomáš Fišar

             Karel Hronec

Zastupitel KSČM: Ing. David Kváč

Zastupitel bezpartajní za KSČM: Ing. Petr Gregor


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležité odkazy:

 

 

 

 

  • KSČM Sadská

 

Lysá KSČMLysá aktuality

Lysá aktuality

Poděkování voličům

(14.10.2014)

Vážení spoluobčané,

 

dovolte mi, abych Vám poděkoval za Vaši účast ve volbách, která obecně nebyla ani 50% a v Lysé kopírovala prakticky celostátní průměr. Především však oceňuji v nelehké antikomunistické kampani, při které byly strhávány dokonce propagační plakáty KSČM, že jste našli odvahu a volili jste KSČM, která kromě Kulturně a nově kandidujícího ANO, získala další mandát, konkrétně dva mandáty. S tím MěR  vůbec nepočítala, bylo to bráno jako zázrak, který se stal skutečností. Je to velká zodpovědnost, vyjednávání o vedení města nebudou jednoduchá a rozhodně bychom byli rádi, kdyby Vaše úsilí nepřišlo nazmar a byly konečně po mnoha letech respektovány výsledky voleb a zástupce KSČM byl nejméně jedním z radních a mohl se efektivně podílet na dokončení započatých procesů, zejména v oblastech jako je dokončení výstavby obchvatu města a stavby nového Domova pro seniory, ale i dalších priorit, stanovených Strategickým plánem rozvoje a Komunitním plánem.

Nejen od ODS, která opět oproti minulým volbám ztratila, ale i od některých subjektů dalších jsme zažili podpásovky, lživá vyhodnocení jejich dosavadní činnosti.  Dle mého názoru by měli noví zastupitelé úzce spolupracovat ku prospěchu města a proto si myslím, že by neměly vznikat, nebude-li to nutné, žádné slepené totalitní koalice, ale  vycházet přesně z výsledků voleb  a zvolit vedení města především ze subjektů Kulturně, ODS, ANO a KSČM, striktně dodržet paritní zastoupení

Nadcházející jednání ukáží, jak to bude ve skutečnosti vypadat. Dosavadní vedení města nemělo na kraji, který bude naším hlavním partnerem, příliš dobrý kredit, a tak by vedení města mělo mít zcela nové složení, než doposud, a to bez ohledu na to, jak dopadne soudní řízení, prezentované v jednom z letáků, jehož autorem není KSČM. Jeho obsah je ale bohužel pravdivý.

S přáním budoucí spolupráce všech zvolených subjektů.

autor: MěR KSČM
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena