Složení MěR KSČM v Lysé

předseda: Ing. David Kváč

místopředseda: Stanislav Ježek

členové: František Světlý

             Ing. Vladimír Dědek

             Tomáš Fišar

             Karel Hronec

Zastupitel KSČM: Ing. David Kváč

Zastupitel bezpartajní za KSČM: Ing. Petr Gregor


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležité odkazy:

 

 

 

 

  • KSČM Sadská

 

Lysá KSČMLysá aktuality

Lysá aktuality

Výstavba ve FRUTĚ

(6.11.2014)

Jako jeden z autorů volebního programu KSČM na léta 2014-2018 pro Lysou, musím reagovat na předvolební leták soukromé firmy"Seniorské bydlení za 3602 Kč měsíčně." Jednoznačně nás před komunálními volbami poškodit.

        Autoři letáku uvádí, že KSČM  má ve volebním programu revizi smluv města Lysá nad Labem s MS Development a také, že slibujeme zvýšit počet bytů s pečovatelskou službou, ale neuvádíme kolik a za kolik.
        Nejdříve musím zástupce MS Development pochválit, že jako soukromá firma si přečetla volební program KSČM. Zároveň musím doplnit, že počet a za kolik se ve volebním programu neuvádí, ale víme, kde na to vzít finanční prostředky. Ve volebním programu nemáme ani zmínku, že bychom chtěli firmu kritizovat, že staví sociální byty. Jde nám o revizi smlouvy jako celku, kdy možná ani sociální byty nejsou uvedeny.
        Proč chceme, aby byla udělána revize smlouvy? Odpovím Vám fakty, které jsem nalezl v LISTECH 2/2008,kde na titulní straně je článek ,"Plánovaná výstavba v areálu bývalé Fruty.", z pera Jiřího Havelky, starosty.
       V článku se mimo jiné uvádí, že byla vybrána firma, která je schopná zajistit  f i n a n c e  na celý projekt, která předložila důvěryhodný projekt, založený na reálných ekonomických základech, které zaručují bezproblémové budování a chod celého areálu. V článku p.starosta vyjmenovává, co všech no v areálu má být: byty(mezonetové),byty, městský sál, hotel, plavecký bazén, kavárna, restaurace, pošta, obchody, vjezd/výjezd do/z garáže a dětské hřiště. Na závěr pan starosta uvádí."Předpokládané ukončení výstavby  je konec roku 2010." Myslím si, že není třeba uvádět další argumenty, proč prověřit smlouvy města s MS Development.
       Věří, že se k zastupitelům za KSČM přidají i další, kteří mají ve svých volebních programech transparentnost a otevřenost radnice vůči veřejnosti. Firmě doporučujeme, aby se místo psaní letáků, více věnovala stavbě areálu v bývalé FRUTĚ.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena