Složení MěR KSČM v Lysé

předseda: Ing. David Kváč

místopředseda: Stanislav Ježek

členové: František Světlý

             Ing. Vladimír Dědek

             Tomáš Fišar

             Karel Hronec

Zastupitel KSČM: Ing. David Kváč

Zastupitel bezpartajní za KSČM: Ing. Petr Gregor


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležité odkazy:

 

 

 

 

  • KSČM Sadská

 

Lysá KSČMLysá aktuality

Lysá aktuality

K letáku „Seniorské bydlení“

(22.12.2014)

K letáku „Seniorské bydlení“

 

 

Napsal jsem k této špíně soukromé firmy článek, který jsem zaslal spolu s kopií letáku redakci Nymburského deníku. Nejdříve se neozvali a ani jej nevytiskli. Po urgenci se mi ozvala paní šéfredaktorka, omluvila se za zpoždění, vysvětlení jsem přijal, proč článek nemohli uveřejnit. Článek bez zveřejnění letáku nelze vytisknout, to by nemělo smysl, ale při vytištění letáku by zase deník firmě vlastně dělal neplacenou reklamu. Paní šéfredaktorka ale přislíbila zajistit schůzku s panem starostou a majitelem MS development, což jsem jako řešení přijal. Uplynulo bohužel ale mnoho vody, schůzka se dosud nekonala. Údajně pan starosta s ní neměl problém, ale hlavní aktér, majitel firmy, se doposud nesehnal nebo nebyl z nějakých důvodů schopen se schůzky zúčastnit. Nezbylo mi proto seznámit Vás s jednou z mnoha předvolebních křiváren v naší „demokratické zemi“ touto cestou.

 

 

 

Vážení čtenáři, uvedený leták jsem obdržel do poštovní schránky těsně před volbami, někteří tvrdí, že jej dostali v průběhu voleb, jiní až den po volbách. Někteří z Vás pravděpodobně vůbec. Není to asi úplně jedno, ale rozhodující problém to není.

 

 

 

Vážení, daleko závažnější je fakt, že pravděpodobně již k předvolebním akcím byl ze strany vedení města zneužit i leták soukromé společnosti MS Development. Z letáku není sice patrné, kdo jej vytvořil a asi i zaplatil, ale s ohledem na poukázanou adresu na druhé straně to směřuje na tuto společnost. Jak vidíte někdo je pravděpodobně schopno zneužít k nepravdám i soukromou firmu za účelem své prezentace a za účelem poškodit za každou cenu KSČM na základě toho, co bylo uvedeno v záhlaví letáku.

 

 

 

Jak je to tedy ve skutečnosti. Ano je pravdou, a to jedinou, že ve svém volebním programu si vytyčuje KSČM pokračovat v revizi smluv města s MS development, a to z mnoha důvodů. Na nutnost revize smluv upozornil pan Mgr. Fajmon při jednání ZM již asi před půl rokem.  Především správně poukázal na to, že veškeré smlouvy by měly být revidovány s ohledem na nový občanský zákoník, platný od 01.01.2014. Současně poukázal na skutečnost, že se zpožďuje výstavba v areálu Fruty a za 6 let od podpisu smlouvy se událo velmi málo. Zástupce KSČM i jiní zastupitelé pana Fajmona podpořili, ale vedení města vůbec nereagovalo.

 

Naopak se domníváme, že vedení města postupuje protiprávně. Důkazy o tomto nesprávném postupu jsou uvedeny v samotném letáku. Město je doposud majitelem pozemků. MS development si dovolilo bez projednání v ZM změnit původně sjednaný harmonogram výstavby a jeho etap, za tichého souhlasu pana starosty, který tak překročil své pravomoci. Nikdy nebyl zmocněn k samostatným jednáním s MS development v tak vážných otázkách jako je změna ve výstavbě ve Frutě. Původně zde byla ZM odsouhlasena výstavba nadstandardních bytů, což bylo z hlediska projektu v centru města naprosto logické. Pokud se někdo domnívá, že výstavba dvou domů pro seniory s pečovatelskou službou je úlitbou bohům a darem pro město, tak se velice mýlí. Postavit místo nadstandardních bytů v centru králikárny není asi  i z architektonického hlediska přiliš optimalistické.

 

Podstatou celého řešení je, že na nadstandardní byty by MS development nedostala dotace a žádná výstava by zde prozatím nebyla, což už by byla hodně kritizovatelná situace. Naproti tomu tato společnost dostala dotace na výstavbu chráněného bydlení na jeden byt cca 600000,- Kč., podle jeho velikosti.

 

Proto ta velká láska k seniorům. Je pravdou, že podle Komunitního plánu města se s takovou výstavbou počítalo, ale až ze zisku z prodeje bytů v Milovicích. Sociální odbor evidoval asi 80 žádostí o byty s pečovatelskou službou.

 

Problém však zůstává zásadní. A to je cena. I při uváděné ceně cca 4300,- Kč měsíčně i se zálohami na služby je na Lysou moc. Kdo si to bude moci dovolit? I někteří členové vedení města se prý netají tím, že to město staví pro bohaté Pražáky a důchodce z Rakouska a Německa. A je to asi podle prvotních informací pravda. Důchodci z Lysé a regionu na tyto cenové hladiny zvláště pokud nemají důchod ani průměrný, nemohou dosáhnout. Současně při nespecifikaci služeb se nabízí otázka, kde jsou zálohy na média, kde je stravování apod. Jen obědy na měsíc stojí v Lysé více jak 2000,- Kč. A to jde o relace těch nejmenších bytů 1+KK.

 

Další prazvláštností vztahu města a vedení firmy MS development je skutečnost, že bez souhlasu ZM a bez sjednané smlouvy provádí sociální odbor akvizici. Platí firma něco městu? Ze stanovisek odboru vyplývalo, že bude-li mít zabezpečovat akvizici, tak musí přijmout dalšího pracovníka. Jak to, že není informováno ZM a provádí se zde partyzánština.

 

Nechápu poznámku, asi zástupce developera, že je určitě lepší pokud se zahájí výstavba chráněného bydlení oproti výstavbě obchodního centra. Buď je to naprostá neznalost projektu a nebo jde pouze o oblbování občanů. Každý ví, že se měl nejdříve stavět polyfunkční dům a největším přáním občanů, analyzovaných z ankety, bylo a doposud je,že zde bude kulturní sál, bazén, rehabilitační centrum , nová pošta, salonky pro zájmové organizace a jako doplněk celkové plochy možná komerčně –obchodní centrum. Tak proč ty lži.

 

Je pravdou, že máme záměr, k naplňování Komunitního plánu města, postavit další byty s pečovatelskou službou, příp. několik azylových bytů. Tolik, kolik bude potřeba. Před realizací projektu, když není zpracován a neexistují zatím pravidla pro prodej bytů,  říkat, za kolik to bude, je velmi těžké i nezodpovědné.  Ale v případě, že by bývalo město získalo finanční prostředky z prodeje, příp. dotace, tak představa byla, že základní nájem by musel být maximálně do 2500,- Kč/měsíčně, už proto, že město by na seniorech nevydělávalo oproti soukromé firmě.

 

Současně poukazujeme na skutečnost, že dosavadní vedení města dělalo společnosti MS development medvědí službu. Zcela nepochopitelně povolilo výstavbu dalších bytových domů ve Vichrově ulici, oproti původně proklamovanému parku a zeleni. Jde o podezřelé transakce a současně to může mít i negativní vliv na další již takto opožděnou výstavbu v bývalém areálu Fruty- projektu      “bydlení v zahradě“. Navíc polyfunkční dům je v nedohlednu a v areálu vzniká prozatím stavební slušně řečeno nedokonalost.

 

 

Ing. Petr Gregor

 

staronový zastupitel

 

město Lysá nad Labem

 

 

V Lysé nad Labem dne 18.12.2014

 

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena