Složení MěR KSČM v Lysé

předseda: Ing. David Kváč

místopředseda: Stanislav Ježek

členové: František Světlý

             Ing. Vladimír Dědek

             Tomáš Fišar

             Karel Hronec

Zastupitel KSČM: Ing. David Kváč

Zastupitel bezpartajní za KSČM: Ing. Petr Gregor


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležité odkazy:

 

 

 

 

  • KSČM Sadská

 

Lysá KSČMLysá aktuality

Lysá aktuality

ZM dne 18.2.2015

(30.3.2015)

Vážení občané, jistě jste si přečetli dubnové Listy. Jistě tam bylo mnoho zajímavých věcí. K některým si dovolím komentář. Předložili jsme s panem Gregorem na ZM dne 18.02.2015 k projednání  několik materiálů, jejichž obsah Vás velmi zajímal, zejména řešení v poslední době se vyskytnuvších  problémů. Totalitní koalice nám neumožnila materiály, týkající se zmanipulovaných výsledků pronájmu lékáren, neprojednané smlouvy o spolupráci mezi městem a  soukromou firmou v ZM a za mnohačetné porušení zákonů panem starostou, návrh na jeho odvolání z funkce, vůbec projednat. Pouze došlo k diskuzi o některých záležitostech v rámci bodu-obecné záležitosti, ale bez jakéhokoli řešení.  Další materiály byly pak zcela bagatelizovány, jako bylo např. další regulace hazardu a nebo řešení škodlivého vyzařování antén na komínu školy.

 A co se nestalo. Přečetli jsme si všechny články. Nevěřili jsme však svým očím , co se objevilo v hodnocení průběhu zasedání ZM dne 18.02.2015. Jaké lži to obsahuje. Důrazně se vůči nim ohrazujeme a požádali jsme pana tajemníka, aby bylo vše uvedeno s omluvou v příštím čísle Listů na pravou míru. Nechce se nám věřit, že to psal on, musel mu  to někdo záměrně vnutit. Nechápeme, jak  mohl napsat, že jsme chtěli zrušení hazardu. Vždyť to je úplná pitomost. My jsme chtěli hazard pouze ještě více zregulovat tak, aby herny nebyly ve vzdálenosti cca 400m od centra a od každé školy a školky. Aby byly přesunuty spíše na okraj města, a to postupně cca do tří let, aby provozovatelé měli časový prostor na přesun. Další pitomost si vymyslel pan Fajmon, který si myslel, že chceme dosavadní zachovat a o další rozšířit. Není dále pravdou, že jsme chtěli spolupráci pro naše seniory s firmou MS Development zcela zrušit. Chtěli jsme zrušit stávající smlouvu jako nezákonnou, kterou neprojednalo ZM, ale zcela neoprávněně pouze RM a chtěli jsme z ní vyloučit zejména oblast, ve které město dělalo zdarma soukromé firmě realitního makléře, což je zcela nepřípustné. Např. pro zachování garancí výše základního nájmu by smlouva byla potřeba, občané mají strach, co se přihlásili do seznamu o budoucnost. Smlouva, ale musí být projednána v ZM. Opět formulace k tomuto bodu je v Listech zcela nesmyslná a zkreslující. RM podle zákona může řešit pouze nájmy prostor v majetku města a pokuty, příp. je-li pověřena něco řešit ZM. Nic víc, nic míň. Vše ostatní ZM.

Chápeme, že opozici, zejména zástupce KSČM chce někdo záměrně před občany poškodit, ale takhle opravdu ne. Čeho je moc, je příliš. To má charakter veřejné pomluvy s cílem někoho neoprávněně znectít. Opravdu zcela vážně žádáme nápravu a vysvětlení, jinak je to na žalobu. 

Není nám do smíchu a ani se neradujeme, že jsme jako vždy měli pravdu. Dne 10.03.2015 se RM dodatečně našimi podněty zabývala a řešila je podle našich představ. Domnívali jsme se, že někteří radní prozřeli a alespoň dodatečně odčinili dřívější porušení zákonů této země, minimálně morálnost a transparentnost při činnosti samosprávy. Mysleli jsme si, že se snad se blýská na lepší časy a bude splněno to, co si některé volební subjekty daly do základních předsevzetí, že „uhlídají“ pana starostu. Myslíme si ale, že jim to dá hodně práce. Výsledky původního záměru na pronájem měly být zrušeny. Co se ale stalo na jednání 24.03. je zcela neuvěřitelné. Původní usnesení z 10.3. bylo zrušeno a došlo k další manipulaci. Obáváme se, že to bude mít dohru. Nezákonná Smlouva mezi městem a MS Development byla sice vypovězena, ale garance pro občany nesjednány. Nám šlo pouze o to, aby  město nemělo funkci realitního makléře. Navíc celý proces výstavby v areálu Fruty je zmanipulovaný a úpravy bez souhlasu ZM, hodláme jej dát přešetřit. Úsudek si udělejte sami.

Za pozornost stojí také jistě článek pana starosty „Jak pokračují jednání o výstavbě Domova pro seniory“. Nechci zde příliš zdůrazňovat zásluhy pana Gregora, který v loňském roce po mnoha jednáních na kraji dosáhl oživení určité možnosti nové výstavby po krachu původního záměru. Jeho zásluhou a pana Sedláčka je, že kraj s městem o této možnosti vůbec ještě jedná. Podařilo se mu také pod neustálým tlakem dosáhnout toho, že bývalé ZM jednalo dne 03.09. 2014 o obchvatu a DD. Zde dostal pan starosta úkol, co nejdříve jednat s krajem, což trvalo bohužel až 3 měsíce. K tomu se ale pan starosta, že podle nového občanského zákoníku nekonal, nijak nezná.  Pan starosta dostal za úkol jednat, ale ZM mu neschválilo, že má podávat nějaké návrhy bez předchozího projednání v ZM. Je pravdou, že poslal dne 19.01.2015 na kraj dva návrhy na výstavbu. Tyto návrhy však v ZM neprojednal předem.  Podal návrhy  na původní pozemek na Školním náměstí a v areálu bývalé Fruty. Není pravdou, resp. o tom nikdy ZM neinformoval, že by kraj měl zájem i pozemek v areálu Fruty. Ve městě bylo posuzováno asi 6 lokalit. Za nejvhodnější byl odborníkem na výstavbu DD a jejich umístění již v roce 2013 zvolen již výše uvedený pozemek, kde měla být původně stavba realizována a pozemek (parkoviště) před restaurací „U krále Václava“, což majitel neodsouhlasil. Zcela jednoduše, pan starosta si separatisticky dělá, co chce.

autor: Ing. D.Kváč
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena